LASY I LEŚNICTWO POLSKIE - HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY
Strona autorska Leszka Sławomira Pręcikowskiego - prezentująca jego dorobek naukowy
Kliknij w linki na mojej stronie!
Tu znajdziesz ciekawostki dotyczące historii munduru leśnika oraz dziejów polskiej administracji leśnej, zgłębisz tajniki bogatej historii lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce.
Zapoznasz się z działalnością Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego.
Ciekawostki dendrologiczne sprawią, że poszerzysz swą wiedzę, rozbudzisz nowe zainteresowania...

Copyright (c) 2008 Leszek S. PRĘCIKOWSKI